Մաթեմատիկա

Այստեղ կարող էս տեսնել իմ 7-րդ դասարանի Երկրաչափության և Հանրահաշվի տետրերը: Իսկ այստեղ 8-րդ դասարանի՝ Երկրաչափություն, Հանրահաշիվ:

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Ծերունին և ծովը/ վերլուծություն

Բոլնիսյան տպավորություններ