Վրացերեն

1-էրթի
2-օրի
3-սամի
4-օթխի
5-խութի
6-էքսվի
7-շվիդի
8-ռվա
9-ցխրա
10-աթի
100-ասի
1000-աթասի

Ընտանիք-օջախի
մամա-դեդա
պապա-մամա
քույր-դա (նաև և)
եղբայր-ձմա
տատիկ-բեբիա
պապիկ-բաբուա
բոլոր տղամարդ բարեկամները-բիձիա
հա-կի, խո
այո-դիախ
ոչ-արա
աղջիկ-գոգո
տղա-բիճի
մեծ-դիդի
փոքր-պատարա
Շնորհակալություն-մադլոբա
Ցտեսություն-նախվանդիս
Բարի առավոտ-դիլա մշվիդոբիսա
Առավոտ-դիլա
խաղաղություն-մշվիդոմա
առողջություն-սիցոցխլե
Երեկո-սաղամո
գիշեր-ղամե
երկուշաբթի-օրշաբաթի
երեքշաբթի-սամշաբաթի
չորեքշաբթի-օթխշաբաթի
հինգշաբթի-խութշաբաթի
ուրբաթ-պարասկևի
շաբաթ-շաբաթի
կիրակի-կվիրա

Խոսում եմ-մե վլապարակոբ
Խոսում ես-շետ լապարակոբ
Խոսում է-իս լապարակոբ
Խոսում ենք-չվեն լապարակոբթ
Խոսում եք-թքվեն լապարակոբթ
Խոսում են-իսինի լապարակոբեն

Տիկին-քալբատոնո
Պարոն-բատոնո

Օր-դղե
Այսօր-դղես
Վաղը-խվալ
Երեկ-գուշին

Ես եմ-մե վար
Դու ես-Շեն խար
Նա է-իս արիս (կրճատ՝ ա)
Մենք ենք-չվեն վարթ
Դուք եք-թքվեն խարթ
Նրանք են-իսինի արիան
Սա-էս
Նա-իս
Այստեղ-աք
Այնտեղ-իք

Ի՞նչ է քո անունը-շեն րա քվիա?
Իմ անունը Անգելինա է-մե մքվիա Անգելինա

Իմ անունը-մե մքվիա
Քո անունը-շեն գքվիա
Նրա անունը-մաս հքվիա
Լավ-կարգաթ
Վատ-ցուդաթ

Այս հեռախոսը լավն է-էս տելեփոնի կարգի արիս

Իմ-չե մի
Քո-շե նի
Նրա-մի սի
Մեր-չվենի
Ձեր-թքվենի
Նրանց-մաթի

Կին-քալի
Տղամարդ-կացի
Չեմի ձմակացի
Չեմի դաքալի

Դրոշ-դրոշա
Համակարգիչ-կոմպյուտերի
Արծիվ-արծիվի
Կարագ-կարագի
Հաց-պուրի
Դպրոց-սկոլա
Դասարան-կլասի
Տուն-սախլի

Ես ապրում եմ-վցոխովրոբ (մե)
Դու ապրում ես-շեն ցխովրոբ
Նա ապրում է-իս ցխովրոբս
Մենք ապրում ենք-չվեն ցխովրոբթ
Դուք ապրում եք-թքվեն ցխովրոբթ
Նրանք ապրում են-իսինի ցխովրոբեն

Այս տղան դասարանում  է -Էս բիճի կլասշի արիս
Պայուսակ-չանթա
Ոչմիբան-արափերի

Комментариев нет:

Отправить комментарий