09.11.2018


  1. Լրացրու բաց թղած տառերը և կետադրիր տեքստը.

  2. Տրված զույգ բառերից ընտրիր մեկական արմատ և նոր բարդ բառ կազմիր.
10-երի ուղղագր.1
22. ուղեկից, նրբանկատ, ոսկրախտ, ուխտել, երկրապահ,
23. ժամավոր, ցուցափեղկ, տախտակամած, քառաձայն, դյուրամարս
24. տարրական, բարձրագահ, հիմնադրամ, արշավական, մեծարժան
25. սրբապատկեր, լայնեզր, մեծահոգի, կողմնացույց,
3.Տրված են հունգարերեն գոյականներ և դրանց բոլորի հայերեն թարգմանությունները՝  անկանոն հերթականությամբ.
ա) հունգարերեն բառերի դիմաց գրիր դրանց հայերենները։
բ) բացատրիր լուծման տրամաբանությունը։
nyírfakörtealmákkörtefanyírfák, alma, almafa 
կեչիտանձխնձորենիխնձորկեչիներխնձորներտանձենի։ 

Комментариев нет:

Отправить комментарий