Сообщения

Сообщения за Апрель, 2018

Բոլնիսյան տպավորություններ

Изображение
Մեծ հաճույքով կցանկանայի ձեզ հետ կիսվել իմ Բոլնիսյան տպավորություններով:
Չնայած հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակին, մենք կարողացանք լավ
ժամանակ անց կացնել: Մեզ դիմավորեցին սովորողների մի մեծ խումբ, ուսուցիչների հետ:
Իհարկե միանգամից ընկերցա նրանց հետ: Խոսում էինք ռուսերեն և անգլերեն, բայց նրանց
խոսակցությունների մեծ մասը հասկանում էի: Մեր շփումն այդքան էլ դժվար չէր, քանի որ
Բոլնիսցի Ալեքսանդրը հեյերեն էր խոսում: Կարճ ժամանակում հասցրինք ընդհանուր
հետաքրքրություններ գտնել և անգամ ֆուտբոլ խաղացինք: Ամբողջ ճամփորդության
ընթացքում սովորողների խումբը միշտ մեզ հետ էր: Միասին լավ ժամանակ էինք անց կացնում:
Իսկ համերգի օրն արդեն ցանոթացա ավելի շատ մարդկանց հետ: Անգամ երաժիշտ ընկերներ
գտա և շատ կցանկանայի նրանց հետ համագործակցել արդեն կրթահամալիրում: Համերգից
հետո վիկտորինա էր և մեր խումբը զբաղեցրեց երկրորդ տեղը: Վերադարձանք հաճելի
նվերներով: Մեր ուրախ խմբով գնացինք նաև Ղազարոս Աղայանի տուն-թանգարան,
Թիֆլիս և մի լավ զբոսնեցինք: Իհարկե չէինք մոռանում միասնական, հայ-վրացական
երգ ու պարի մասին…

Թբիլիսիի 98 դպրոցում վրաց բանաստեղծ Գալակտիոն Տաբիձեին նվիրված համատեղ դաս

Մարտի 28 ինԹբիլիսիի 98 դպրոցումտեղիունեցավերեկո՝նվիրվածվրացբանաստեղծԳալակտիոնՏաբիձեին: ԴասիններկաէրՀայաստանումՎրաստանիդեսպանԳիորգիՍագանելիձեիտիկինը՝ԵկատերինաԲաքրաձեն: Վրացերենիխմբիսովորողներսկարդացինքհատվածբանաստեղծիգործերից: Ծանոթացանքնրակյանքինևգործունեությանը: Գ. Տաբիձենծնվելէ 1891 թ-ինոյեմբերի 6-ինՔութայիսինահանգիՉկվիշիգյուղումգյուղականուսուցչի, ինչպեսնաևքահանայիընտանիքում: 1908թ. — սովորելէԹբիլիսիիհոգևորճեմարանում: Նա XX դարիվրացիառաջատարբանաստեղծներիցէ, ովհսկայականազդեցությունէթողելհետագասերունդներիվրա: Վերապրելէստալինյանբռնատիրությսնտսրիները: 1930-ականներինՏաբիձենհայտնվելէսովետականիշխանություններիճնշման

Թումանյանի Թբիլիսյան վերնատնից

Изображение
1909 թվականինԹումանյանիընտանիքըԼադոԱսաթիանիփողոցիցտեղափոխվումէԱմաղլեբափողոցիթիվ 18 տաներրորդհարկիբնակարան, որտեղմինչևմահապրումէՄեծԲանաստեղծըիրընտանիքիհետ: Չնայածայստաննայլևսչէրգործում «Վերնատունը», բայցմտավորականներըշարունակումենհամախմբվելԹումանյանիմոտ: ՎրաստանիխորհրդայնացումիցհետոՀովհաննեսԹումանյանիընտանիքըՎրաստանիՌևկոմիկողմիցմանդատէձեռքբերումառայն, որիրենցտունըենթակաչէբռնագրավման, ևորևէմեկիբնակեցումնայստեղանթույլատրելիէ: Բայցչնայածսրան, նախորդդարի 30-ականթվականներիցսկսած, բնակարանիբռնագրավմանտագնապըշարունակումէմեծանալ: 1932 թվականինտանմիհատվածումնորբնակիչներենբնակեցվում: