Գործնական աշխատանք

                          Ա                                                                  Հոդված

Որո՞նք են ՀՀ քաղաքացիությունը                                Հոդված 4
հաստատող փաստաթղթերը:

Ո՞ր դեպքում է երեխան կորցնում                                 Հոդված 17
ՀՀ քաղաքացիությունը:

Ո՞ր տարիքում է երեխան տալիս գրավոր                   Հոդված 16
համաձայնություն ՀՀ քաղաքացիություն
ձեռք բերելու համար:

Արդյո՞ք երկրի տարածքից դուրս ապրելը                   Հոդված 6
հանգեցնում է քաղաքացիության
դադարեցմանը:

Քաղաքացի է արդյոք համարվում ՀՀ–ում                    Հոդված 20
գտնվող երեխան, որի ծնողներն անհայտ են:

Ի՞նչ իրավունքներ ունի ՀՀ երկքաղաքացին:              Հոդված 13,1

Ո՞ր դեպքում անձը կարող է դիմել ՀՀ                             Հոդված  13
քաղաքացիություն ստանալու համար:

Որո՞նք են ՀՀ քաղաքացիության ձեռք                           Հոդված 9
բերելու հիմքերը:

Ինչպե՞ս է որոշվում Հայաստանի                                    Հոդված 11
Հանրապետության քաղաքացիներից
ծնված երեխայի քաղաքացիությունը:

Որո՞նք են ՀՀ քաղաքացիության                                     Հոդված 23
դադարեցման հիմքերը:

Ո՞ր դեպքում է մերժվում ՀՀ քաղաքացիությունից          Հոդված 24
դուրս գալու մասին քաղաքացու դիմումը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий