Սեբաստացու անխոնջ ընթերցանութեան ոճը

Մխիթար Սեբաստացին իր սիրով դեպի ընթերցանությունը, շատ էր տարբերվում հասակակից պատանիներից: Երբեք կարդալուց չէր հոգնում: Եթե մի գիրք էր վերցնում, ձեռքից ցած չէր դնում: Պետք է մինչև վերջ կարդար: Երբ մի անծանոթ բառ էր տեսնում, երկար չէր մնում դրա վրա: Տետրի մեջ նշում էր և հետո բոլորից հարցնում էր, թե ինչ է նշանակում: Նա չէր սահմանափակվում տանը կարդալով: Ուր էլ որ գնար այգի, ճամփորդության միշտ հետը պետք է գիրք լիներ: Ոչինչ նրա ուշադրությունը չէր շեղում գրքից: Անգամ քաղցած օրեր է անց կացրել, գրքերով տարված: Շատ լավ հիշողություն ուներ: Իր ամեն կարդացածը հիշում էր կամ թերթիկի վրա նշում էր և միշտ քարոզների ժամանակ պատրաստ խոսք ուներ: Սուր պիտք ուներ, որը երևում էր ամեն տեղ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий