Հին հունաստանի դպրոցները/թարգմանություն ռուսերենից հայերեն


Կրությունը սկսվում էր յոթ տարեկանից: Դպրոցում ուսումնասիրում էին երեք խմբի առարկաներ: Մի ուսուցիչն անց կացնում էր գրելու, կարդալու և հաշվելու դասերը: Սովորողները գրում էին փայտիկներով գրատախտակների վրա, մոմով ծածկված, իսկ հաշվում էին քարերի և փայտիկների օգնությամբ: Մյուս ուսուցիչը դասավանդում էր երաժշտություն և պոեզիա: Երեխաները սովորում էին երաժշտական գործիքների վրա և անգիր էին սովորում պոետներից հատվածներ: Չէ, որ կրթված մարդը պետք է խոսքի մեջ արտասանի հայտնի մարդկանց ցիտատները: Եվս մի ուսուցչի սովորեցնում  էր պար և ատլետիկա: Սովորողները գնում էին պարապելու հատուկ սրահում, մասնակցում էին մրցույթների: Ապագա քաղաքացին հույների կարծիքով, պետք է լինեն առողջ, պարապած, իմանա գիտություն և արվեստ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий