Ես կարողանում եմ՝ Բնագիտություն

 1. 1.     Բացատրել կյանքի առաջացման պատճառը երկրի վրա (որովհետև այլ մոլորակներում չկա ծգողական ուժ, օզոնային շերտ, օրինակ Մարսում շատ ցուրտ է և այնտեղ կյանք չի կարող լինել, Վեներայում տաքաությունը պտնում և դուրս չի գալիս, այդ պատճառով այնտեղ էլ կյանք չի կարող լինել):
 2. 2.     Թվարկել ամպերի տեսակները՝ շերտավոր, փետրավոր կույտավոր և ըստ դրաց տեսակների կազմել որոշակի կարծիք սպասվող եղանակի մասին:
 3. 3.     Տարբերել քամիների տեսակները՝ բրիզներ, մուսոններ և ճիշտ կազմակերպել իմ հանգիստը ծովափում և լողափում:
 4. 4.     Տարբերել լուսնի փուլերը և ըստ դրա բացատրել դրանց ազդեթությունը երկրի վրա:
 5. 5.     Բացատրել փաթիլների տարբեր լինելու պատճառը:
 6. 6.     Բացատրել բույսերի դերը մարդկանց կյանքում և բնության մեջ, գիտեկցելով դրանց նշանակությունը չեմ վնասում շրջակա միջավայրը, կազմակերպում եմ շրջակա միջավայրի մաքրման աշխատանքներ, փորձում կանաչապատել այն:
 7. 7.     Տարբերել ֆիզիկական և քիմիական երևույթները(բերել կենցաղում հանդիպող օրինակներ՝ ֆիզիկական երևույթներՃ
 8. 8.     Տարբերել և բնութագրել հիմքերը, օքսիդները, թթուները և աղերը
 9. 9.     Տարբերել ձգողականության, առանձգականության, մարմնի կշիռի ուժերը, բերել կենցաղում հանդիպող օրինակները:
 10.     Տարբերել հավասարաչամ և անհավասարաչափ շարժումները:
 11.     Այս ամենի վերաբերյալ կարողանում եմ համցանցից գտնել տեղեկություններ և աշխատել ծրագրերով  (Movie Maiker, Power Point, Exel, Word)

Комментариев нет:

Отправить комментарий