Сообщения

Сообщения за Сентябрь, 2014

Միտք որի շուրջ սկսեցի խորհել

Գրավոր աշխատանբ. Ընտրիր առաջադրանքներից մեկը և մտքերդ շարադրիր:  Շարադրությունդ տեղադրիր քո բլոգում: Ինչո՞վ եմ նման հայրիկիս կամ մայրիկիս Միտք, որի շուրջ սկսեցի խորհել Միտք որի շուրջ սկսեցի խորհել Մի օր հարևաններով նստացծ էինք: Ամենն մեկս մի պատմություն էինք պատմում: Մայրիկս ասաց, որ մի անգամ մեքենայով Կապանից Երևան էին գալիս, որ ճանապարհի սկզբից մի ճանճ մտավ մեքենայի մեջ: Ամբողջ ճանապարհին այդ ճանճը թվռալով գալիս էր: Այդ իմնչպես էր, որ նա կարողանում էր մեքենայի մեջ թռչել, չէ, որ օդը նրանք կքշեր: Կամ ինչու այդ ճանճը մտավ մեքենայի մեջ` մի գուցե դիտավորյալ մտավ: Մայրիկիս փոքր ժամանակ այդ հարձերն էին տանջում: Այդ պատմությունը թլսելուց հետո ես էլ սկսեցի մտածել: Ինչու էր ուզում ճանճը Կապանից գնալ Երևան: Երևի նրա բարեկամներն իրեն էին սպասում, կամ նա ցանկանում էր տեսնել մայրաքաղաքը: Հնարավոր է նաև, որ ճանճը դիտավորյալ չէր մտել մեքենայի մեջ, ևրևի մայրաքաղաք հասնելուն պես մոլորվեց չիմանալով, թե ուր է ընկեր: Բոլոր ճանճելը անծանոթ, ոչ մեկի չի ճանաչում և այլն: Միայն մի հարձի պատասխան երկար մտածելուց …

Աշնան տրտմություն

Կրկինիմհոգում
Ւջավմշուշոտ, արցունքանձրևոտ
Տրտումիրիկուն.
Իմսրտումանցավ
Մահացողծաղկանցբույրըցավբերող,
Համբույրըխոնավ.
Կրկինպաղ

Քամու համբույրը

Քամու համբույրից դողաց մի տերև,
Շշուկովդիպավիրհարևանին,
Խշխշացհանկարծիմգլխիվերև
Ուտարուբերվեցհինավուրցկաղնին:

Կռացավկաղնիննորիցբարձրացավ,
Ճյուղերովդիպավուրիշմիծառի,-
Եվշշուկնայսպեսծառից-ծառանցավ,
Հասավ

Աշուն

Դալուկդաշտեր, մերկանտառ...
— Մահացողիտըխո՜ւրկյանք...
Անձրև, քամի, սևկամար...
— Սրտակտուրհեկեկանք։
Միգումշողացմիցուրտլույս.
— Օ՜, արդյոքկա՞վերադարձ.—
Մահացողիանզոր

Վահան Տերյան Աշնան մեղեդի

Աշունէ, անձրև… Ստվերներնանձև
Դողումենդանդաղ… Պաղ, միապաղաղ
Անձրև՜ուանձրև՜…
Սիրտըստանջումէինչ-որ