Դիջիպատում 2014

Դիջիպատում 2014

Ես Արզումանյան Անգելինան եմ, Նոր դպրոցի 5-2 դասարանից: Սա էլ իմ էլ.հասցեն է՝ angelina-arz@mskh.am: Առաջին կիսամյակում իմ ուսուցչուհիները փոխվեցին: Այս տարի ես շատ ձեռքբերումների հասա: Մաթեմատիկայի ուսուցչուհու հետ բացեցի իմ սեփական բլոգը: Ռադիոյում դեռ ես չէի ձայնագրվել և առաջին դասերին տիկին Հարությունյանի հետ որոշեցինք, որ Նոր ռադիոն պետք է վերադառնա: Մինչև հիմա էլ մենք ձայնագրվում ենք ու հրապարակում մեր դպրոցի ենթակայքում: 5-րդ դասարանում ես աշխատելու էի նաև 6-րդ դասարանցիների հետ և այս տարի ունեցա ավելի շատ ընկերներ քան անցած տարի: Այս տարին ինձ համար շատ անսովոր էր ու հետաքրքիր: Առաջին անգամ ես եռօրյա ճամփորդության գնացի Լոռվա մարզ, Ահնիձոր և շատ լավ տրամադրությամբ վերադարձա: Մասնակցել եմ տարբեր նախագծերի, առցանց քննարկումների, հարցազրույցների և կլոր սեղանների: Հա՜ մոռացա այս տարի ՀՀ Վարչապետը եկել էր մեր դպրոց: Մեր դասարանից ես և Սմբատն այնտեղ էինք և հանդիպեցինք նրա հետ: Խոսեցինք, պատմեցինք մեր դպրոցի մասին:
Սրանք էլ իմ նյութերն են: Այս նյութերի հետ տեղադրված են իմ նախագծային աշխատանքները(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12):
Մաթեմատիկա՝
Մաթեմատիկայի դասարանական և տնային աշխատանքները մենք կատարում ենք միայն բլոգներով: Մեր ուսոցչուհին ընկ. Սյուզին է: Նա դասարանական աշխատանքներն ու նոր թեման տեղադրում է իր բլոգում, դասարանում մենք այդ առաջադրանքները կատարում ենք: Վերջում ընկ. Սյուզին իր բլոգում ավելացնում է տնային առաջադրանքները:
Երաժշտություն
Ես բոլոր դասերն էլ շատ եմ սիրում, բայց ինձ համար շատ կարևոր է երգը, որովհետև ցանկանում եմ դառնալ երգչուհի: Մեր ուսուցչուհին ընկ. Տաթևն է: Մենք այս տարի նրա հետ աշխատելուց հասցրել ենք պատրաստել կարաոկեներ և պարեր: Այս տարի ես սկսեցի հաճախել Սեբաստացիներ մանկական երգչախումբը: 2 ամսվա ընթացքում հասցրեցի սովորել երգչախմբային համարյա բոլոր երգերը, և իմ ուսուցչուհին միշտ ինձնից գոհ է:
Սա էլ իմ սիրելի ուսուցչուհու բլոգն է: Այնտեղ մեր բոլոր աշխատանքներն են:
Բնագիտություն՝
Այս տարի Բնագիտության դասերին ես շատ ու շատ բաներ իմացա՝ ջրերի, լեռների-հարթավայրերի մասին(2,3,4,5,6,7,8) և այլն:
Անգլերեն՝
Այս տարի անգլերենի դասերին մենք սկսեցինք մեծ տեքստեր թարգմանել, անգլերեն կարաոկեներ պատրաստել և այլն:
Ռուսերեն՝
Այս տարի ես շատ ուրախացա, երբ իմացա, որ մեր ռուսերենի ուսուցչուհին նույնն է մնալու՝ Աննա Կառլենովնան: Մենք նրա հետ հետաքրքիր պատմվածքներ ենք կարդում, պատմում և առակներից կարևոր բաներ ենք սովորում: Ամեն եղանակը սկսվելուն պես մենք այդ եղանակին համեմատ Power Point ծրագրով պրեզենտացիաներ ենք պատրաստում և հրապարակում մեր ենթակայքում, Ամանորին այսպիսի նյութեր էնք պատրաստում՝ Как я встретила Новый год и Рождество, Зима.
Սրանք էլ իմ մյուս նյութերն են:
Ընտրությամբ գործունեություն՝
Այս տարի ես Ընտրությամբ գործունեության դասերին ես ընտրել էի Թատրոնի խումբը: Մենք բեմադրում էինք տարբեր էտյուդներ: Մեզ նկարահանում էր TV
mskh-ը, ձայնագրում էր Մայր դպրոցի ձայնագրման ստուդիան: Այս կիսամյակ մենք երկար աշխատելուց հետո թողարկեցինք երկու էտյուդ՝ առաջինը Սոնա Art, երկրորդը Ռադիո թատրոն-Մկների ժողովը:

1 комментарий:

 1. Good morning, how are you?

  My name is Emilio, I am a Spanish boy and I live in a town near to Madrid. I am a very interested person in knowing things so different as the culture, the way of life of the inhabitants of our planet, the fauna, the flora, and the landscapes of all the countries of the world etc. in summary, I am a person that enjoys travelling, learning and respecting people's diversity from all over the world.

  I would love to travel and meet in person all the aspects above mentioned, but unfortunately as this is very expensive and my purchasing power is quite small, so I devised a way to travel with the imagination in every corner of our planet. A few years ago I started a collection of used stamps because trough them, you can see pictures about fauna, flora, monuments, landscapes etc. from all the countries. As every day is more and more difficult to get stamps, some years ago I started a new collection in order to get traditional letters addressed to me in which my goal was to get at least 1 letter from each country in the world. This modest goal is feasible to reach in the most part of countries, but unfortunately, it is impossible to achieve in other various territories for several reasons, either because they are very small countries with very few population, either because they are countries at war, either because they are countries with extreme poverty or because for whatever reason the postal system is not functioning properly.

  For all this, I would ask you one small favour:
  Would you be so kind as to send me a letter by traditional mail from Armenia? I understand perfectly that you think that your blog is not the appropriate place to ask this, and even, is very probably that you ignore my letter, but I would call your attention to the difficulty involved in getting a letter from that country, and also I don’t know anyone neither where to write in Armenia in order to increase my collection. a letter for me is like a little souvenir, like if I have had visited that territory with my imagination and at same time, the arrival of the letters from a country is a sign of peace and normality and an original way to promote a country in the world. My postal address is the following one:

  Emilio Fernandez Esteban
  Avenida Juan de la Cierva, 44
  28902 Getafe (Madrid)
  Spain

  If you wish, you can visit my blog www.cartasenmibuzon.blogspot.com where you can see the pictures of all the letters that I have received from whole World.

  Finally, I would like to thank the attention given to this letter, and whether you can help me or not, I send my best wishes for peace, health and happiness for you, your family and all your dear beings.

  Yours Sincerely

  Emilio Fernandez

  ОтветитьУдалить