Сообщения

Ինչ է պատիժը

Изображение
ԱյսօրՄանկավարժականակումբիհերթականհանդիպումնէր, թեման՝պատիժը: Ներկաէինկրթահամալիրիուսուցիչներիևավագդպրոցիսովորողներիմիխումբ: Փորձումէինքմիասինհասկանալ, թեինչէպատիժը, ինչնէհանդիսանումպատժամիջոցևկարելիէարդյոքառանցպատժի: Հնչեցինտարբերկարծիքներ: Յուրաքանչյուրնիրօրինակովփորձումէրպարզաբանել: Ուսուցիչները<

10.01.2018

Կարդաառակներըբարձրաձայն, սովորիրճիշտկարդալևպատրաստիրձայնագրության։Աշխարհաբարդարձրուառակները։Օգտվելով առակների բառարաններից՝ գրաբար դարձրու հետևյալ նախադասությունները.Մի օր մի ծերունի գալիս է Աստծո մոտ։
Ի միում աւուրց ծեր ոմն գայ մոտն Աստծոյ:Նրան ընդառաջ եկավ առյուծը և հարցրեց, թե ինչի համար է կանչում Մահվանը։
Գայ Առիւծն ի մեջ և եհարցցնա՝ եթէ առի՞նչկոչէր զՄահ:Ամենքը հավաքվեցին մանկանը տեսնելու և ուրախանալու։
Ժողովեցան ի տես եւ յուրախութիւն: 
Առիւծեւաղուէս Առիւծմիկորիւնծնաւ, եւժողովեցանկենդանիքնիտեսեւյուրախութիւն: Գայաղուէսնիմէջբազմամբոխինեւմեծահանդիսիւնախատեացզառիւծնյատեաննբարձրձայնիւեւանարգեաց, թէ` — Ա՞յդէքոկարողութիւնդ, զիմի՛կորիւնծնանիսեւոչբազում: Պատասխանիետառիւծնհանդարտաբարեւասէ. — Այո՛, մի՛կորիւնծնանիմ, բայցառիւծծնանիմեւոչաղուէսքանզքեզ:
Առյուծըմիկորյունծնեց,ևժողովվեցինկենդանիները տեսնելու և ուրախանալու: Գալիս է աղվեսը բազմամբոխի մեջ և հանդիսականների ներկայությամբ նախատեց առյուծին բարձր ձայնով և անարգեց, թե. -Ա՞յդ է քո կարողությունը, ընդամենը մի կորյուն ես ծնել և ոչ բազում:

Խուլիո Կորտասար Ճաշից հետո

Պատմվածքը շատ խառն էր: Այդպես էլ չհասկացա, թե ում մասին է խոսքը: Տղային տանը ստիպում էին, որ նրա հետ գնար զբոսնելու: Անգամ գումար էին տալիս, որպեսզի ինչ-ոչ համեղ բան գնի: Միասին զբոսնում էին կենտրոնով: Չգիտեմ, թե ով էր նա, բայց գիտեմ, որ մարդիկ նրանց երկուսին տարօրինակ էին նայում: Մի բան այն չէր: Տղան շատ էր մտահոգվում: Ուզում էր թողնել նրան և միայնակ վերադառնալ տուն, բայց վախենում էր ծնողներից: Թե ինչ կանեն կամ ինչ կասեն: Ինքն իր ցանկությունների հետ կռիվ անելով մեկ է վերջում նրա հետ միասին վերադարձավ տուն:

Жалоба садовода

Современная притчаВюридическом институте на лекции преподаватель предложил студентом разобраться с жалобой одной старушки на своего соседа по саду. Суть жалобы заключалась в том, что рядом с забором, разделяющим садовые участки, у соседа растёт яблоня. Некоторые её ветки свисают через забор на территорию старушки, которая жалуется на то, что когда созревшие яблоки падают, то прибивают тюльпаны, которые она выращивает как раз возле этого забора.
Среди студентов началась дискуссия. Одни утверждали, что поскольку яблоня принадлежит соседу, то он отвечает за яблоки, растущие на ней, и виноват в ущербе, причинённом старушке в виде помятых тюльпанов. В этом случае сосед должен возместить ей ущерб и сделать так, чтобы яблоки с его яблони не падали больше на соседский участок. Другие считали, что если яблоки висят над территорией, принадлежащей старушке, то они уже принадлежат ей. Она может их сама срывать и сама заботиться о том, чтобы они не портили клумбу. В этом случае сосед ей ничего не…

Իմ միջավայրը

Ցավոք ես չեմ ապրում այն միջավայրում որտեղ կուզեի: Երբեմն օդը չափից շատ ծանր է լինում: Աղբի համար պատասխանատուները իրենց գործը պատշաչ չեն կատարում: Աղբը հավաքելուց հետո քլորով երբեք չեն մաքրում: Տհաճ է, երբ քայլում ես և մոտակա աղբամանի աղբի հոտը այնքան շատ է, որ քեզ է հասնում: Ներկա պահին մեր բնակարանից միքանի մետր այն կողմ նոր ճանապարհ են կառուցում: Իհարկե հասկանում եմ, որ նոր ճանապարհը անհրաժեշտություն է, բայց ամբողջ փոշին պատուհանից լցվում է մեր տուն: Բացի տհաճ հոտից նաև փոշի ենք շնչում: Ճանապարհն իհարկե կկառուցեն և այդ խնդիրն էլ չենք ունենա, բայց աղբի հետ խնդիրները միշտ էլ կան: Կա մեկ այլ խնդիր, որը մի փոքր տարբերվում է մյուսներից: Շատ վարորդներ շենքի բակերը, նրբանցքները շփոթում են մայրուղիների հետ: Անթույլատրելի արագությամբ են վարում: Մարդիկ իրենց շենքերի բակում վախենալով են քայլում: Չգիտեմ ինչպես կարելի է լուծել այս հարցը:

09.18.2018

Изображение
Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր.
քարակոփ, արձանացել,
2. Սյունակներից ընտրելով մեկական արմատ և ածանց՝ կազմիր 6 վերջածանցավոր բառ։

1. Գովեստ, աճուկ, վայրի, վերջույթ, կայսրուհի, խոհուն
2. Պատմվածք, օրհնյալ, որբուկ, ծնունդ, ծաղկուն, թափոն
3. Շքեղ, արժանի, ավերիչ, ազգություն, ծիծաղկոտ, երաշխիք
4. Հյուսվածք, դանդաղկոտ, աղի, ցուցիչ, հարսնացու, անկյալ
3. Թարգմանիր առակը։ Գտիր խրատը՝ ասելիքը։
Жалоба садовода Современная притчаВюридическом институте на лекции преподаватель предложил студентом разобраться с жалобой одной старушки на своего соседа по саду. Суть жалобы заключалась в том, что рядом с забором, разделяющим садовые участки, у соседа растёт яблоня. Некоторые её ветки свисают через забор на территорию старушки, которая жалуется на то, что когда созревшие яблоки падают, то прибивают тюльпаны, которые она выращивает как раз возле этого забора.
Среди студентов началась дискуссия. Одни утверждали, что поскольку яблоня принадлежит соседу, то он отвечает за яблоки, растущие на ней,…

Նորաձևություն (մոդա)

Изображение
MՕDA  բառը լատիներեն modus արմատից է, որը նշանակում էր չափ, կերպ, ձև կանոն,  հայերեն` նորաձևություն: Կյանքի կամ մշակույթի որևէ բնագավառում որոշակի ճաշակի ոչ երկարատև գերիշխանությունն է մոդան: Ռուսերենում մոդա տերմինը կիրառվել է Պետրոս I-ի ժամանակներից, եկել է 17-րդ դարի Ֆրանսիայից, երբ ֆրանսիական արքունիքի մոդան օրինակ դարձավ բոլոր Եվրոպական երկրների համար: Հայերենում, կարծես թե, նորաձեւություն բառն է կիրառվում, որով ընդգծվում է, որ այն, ինչ մոդայիկ է, պետք է լինի, նախ եւ առաջ, նոր, նորարարություն:
Հաճախ կիրառում ենք նաեւ «ոճ» տերմինը: Ժամանակակից աշխարհում նորաձևությունն ունի սեզոնային բնույթ (գարուն-ամառ և աշուն-ձմեռ): Պատմականորեն վաղ նորաձևությունը կարող էր հազարամյակների ընթացքում չփոխվել: Մ. թ. ա. 4-րդ հազարամյակից մինչև մ. թ. ա. 2-րդ հազարամյակը եգիպտական նորաձևությունը չի փոխվել, այն համարվում է հազարամյակների ընթացքում չփոփոխվող կանոնների վառ օրինակ: Կարծում եմ, որ սա կարող է պայմանավորված լինել նրանով, որ աղբյուրները սահմանափակ էին:
Նիդերլանդներում գտնվող նորաձևության տան ցո…